plaincontent

USLOVI KORIŠĆENJA

Uslovi i pravila konkursa

Učestvujte u WALK TALL konkursu u organizaciji Biotena, osvojite neverovatne poklone iz sveta lepote i inspirišite ostale dame da koračaju samouvereno!

Organizator nagradnog konkursa je „Sarantis d.o.o. Beograd“ sa sedištem u Beogradu, u ulici Milutina Milankovića 27, (u daljem tekstu “Organizator”).

Svaka osoba koja ulazi u konkurs (“učesnik”) se slaže da je njihovo učešće u skladu sa sledećim pravilima.

Dobitnike konkursa izabraće žiri glasanjem birajući najkreativniju fotografiji ili video.

Tokom konkursa, učesnici otključavati četiri nivoa na osnovu broja podignutih fotografija ili video materijala učesnika. Žiri će glasati na kraju svakog nivoa nagrađivanja. Pobednička fotografija ili video jednog nivoa nagrađivanja ne mogu učestvovati na sledećem nagradnom nivou, ali postavljanjem nove fotografije ili video klipa, učesnik može ući u izbor žirija za sledeći nivo nagrada.

Dobitnicima poklona ćemo dodeliti sledeće poklone:

1. Poklon za prvi nivo: 30 korpi sa Bioten proizvodima za 30 dobitnika. Svaka korpa maksimalno može sadržati 10 proizvoda.
2. Poklon za drugi nivo: tri bicikle za tri dobitnika
3. Poklon za treći nivo: 2 opuštajuća vikenda na Mećavniku, za 2 osobe
4. Poklon za četvrti nivo: „Walk Tall“ motivacioni kursevi za izgradnju samopouzdanja „Intermezzo for you“ za 15 dobitnika

Svi stariji od 18 godina mogu učestvovati u konkursu tako što će popuniti registracioni formular na www.walktall.rs. Zaposleni u okviru Sarantis D.O.O. povezani sa konkursom, kao i filijale, agencije ili podružnice, i bilo ko povezan na bilo koji način sa organizacijom konkursa, neće moći da učestvuje u istom i osvoji bilo kakav poklon.

Učesnici mogu učestvovati u konkursu više puta. Što više učešća, više potencijalnih poklona. Žiri će na kraju svakog nivoa nagrađivanja birati dobitnike poklona za pređeni nivo.

Dobitnici će biti kontaktirani preko privatnih poruka na Facebook-u ili preko e-maila od strane organizatora konkursa.

Uslov za preuzimanje poklona će biti provera dobitnikovih ličnih podataka i potvrda o učešću u “Walk Tall” konkursu.

Dostavljanje poklona će zahtevati dokaz u vidu identifikacionog dokumenta dobitnika.

Nijedan poklon neće moći da se zameni za novac ili predmete iste ili slične vrednosti.

Bioten zadržava pravo da promeni uslove učešća u konkursu, blagovremeno obaveštavajući javnost.

 

 

Uslovi korišćenja

1. OPŠTI, SPECIJALNI I DODATNI USLOVI KORIŠĆENJA

1.1. Sadašnji uslovi korišćenja (Opšti uslovi korišćenja) predstavljaju pravila i uslove korišćenja ovog sajta. Opšti uslovi korišćenja regulišu sve aspekte korišćenja sajta.

1.2. Sarantis DOO, koji je administrator sajta, može u svakom trenutku da izmeni sadašnje Opšte uslove korišćenja ili postavi posebne ili dodatne uslove korišćenja za određene sekcije ili funkcije sajta, za koje će korisnika obavestiti pre promene pomenute sekcije, odnosno funkcije

1.3. Opšti uslovi korišćenja i pojedini specijalni i dodatni uslovi korišćenja čine pravno obavezujući sporazum između administratora i korisnika/posetioca pomenutog sajta.

2. PRIHVATANJE USLOVA KORIŠĆENJA

2.1. Posetilac ili korisnik ovog sajta mora pažljivo da pročita Opšte uslove korišćenja pre nego što poseti ili koristi stranice, i u slučaju neslaganja  ne sme koristiti stranice. Opšti uslovi korišćenja se odnose na ceo sadržaj Veb sajta.

2.2. Korisnici koji pristupaju Veb-sajtu ili posebnim kategorijama, saglasni su sa uslovima korišćenja.

3. KORIŠĆENJE WEB SAJTA

3.1. Prilikom pristupa Veb-sajtu, korisnici su dužni da se pridržavaju opštih pravila korišćenja i važećih zakona, kao i svih propisa i/ili kodeksa i/ili praksi i procedura koji su postavljeni od strane administratora.

3.2. Korisniku je zabranjeno da koristi sajt na način koji nanosi štetu trećim licima i njihovim pravima na bilo koji način, kao i svojim pravima, uključujući zaštitu svoje industrijske i intelektualne svojine i ličnih podataka.  Korisniku je zabranjeno da uništi, deaktivira, preoptereti ili da nanese štetu sajtu, da koristi neovlašćena sredstva u cilju izmene sadržaja sajta ili da interveniše u njegovoj funkciji na bilo koji način. U slučaju kada je korisniku data mogućnost da pristupi drugom Veb sajtu preko Veb-sajta administratora, administrator sajta ne snosi nikakvu odgovornost za sadržaj i uopšte bilo šta vezano za druge lokacije.

3.3. U svakom slučaju, korisnici prihvataju da su jedini odgovorni za bilo koji gubitak i štetu koju prouzrokuju Veb-sajtu ili trećim licima, bez obzira na specifičan uzrok, forme i naziv, koja je nastala kao direktna ili indirektna posledica  kršenja postavljenih pravila.

4. LIČNI PODACI

4.1. Sarantis AD preuzima sve razumne mere da obezbedi zaštitu podataka ličnosti, u skladu sa Grčkim zakonom, odredbama ili ugovorima, koji se brinu o principima fer postupanja i zaštite podataka ličnosti.

4.2. Sarantis AD garantuje da lični podaci sadržani u sajtu neće biti koriščeni na neodgovarajući način, neće biti prodati ili pridodati trećim licima na bilo koji način.

4.3 Sarantis AD zadržava pravo da čuva lične podatke korisnika i da ih dalje koristi kako bi poslali korisnicima biltene o aktivnostima Sarantis AD i njihovom kampanjom.

4.4. Korisnici sajta bezuslovno prihvataju uslove korišćenja i daju pravo administratorima i njihovim ovlašćenim partnerima da prikupljaju, obrađuju ili na bilo koji način čuvaju lične podatke korisnika, uključujući i poverljive podatke. Opširnije informacije vezane za lične podatke korisnika nalaze se u Politici privatnosti na sajtu.

4.5. Korisnici sajta zadržavaju pravo da obrišu svoje lične podatke, kao i da ih isprave i/ili dopune i/ili da deaktiviraju svoju registraciju i/ili dalju obradu njihovih podataka, u bilo kom trenutku, putem odgovarajućeg servisa na sajtu.

5. SADRŽAJ WEB SAJTA

5.1. Web sajt treba da uključuje sadržaj od strane kompanije i sadržaj koji generišu korisnici. Proizvodi ili usluge koji se nalaze na stranicama ovog sajta i koji nose obeležja određenih organizacija, preduzeća, partnerskih kompanija, udruženja ili publikacija su njihova intelektualna i industrijska svojina. Pored izuzetaka od pravila (intelektualne svojine trećih lica, partnera i agencija, kao i prava intelektualne svojine softvera koji pripada kompaniji koja je razvila veb) ceo sadržaj sajta, uključujući slike, grafikone, fotografije, dizajn, tekstove i sve fajlove ovog sajta u celini su intelektualna svojina, registrovani zaštitni znaci i usluge i proizvodi administratora zaštićeni odgovarajućim odredbama grčkog zakona, evrposkog prava i međunarodnih konvencija o zaštiti industrijske i intelektualne svojine.

5.2. Prema tome, sve gore navedeno je pruženo korisniku za ličnu, nekomercijalnu upotrebu. Svi materijali koji su zaštićeni autorskim pravima i drugim pravnim zaštitama se ne smeju menjati na bilo koji način ili reprodukovati i javno izlagati, ili preuzimati distribuirati li koristiti na bilo koji način, u komercijalne i druge svrhe. Nije dozvoljena modifikacija, iznajmljivanje, zakup, prodaja, distribucija ili stvaranje radova baziranih na zaštićenim, u celini ili delimično, osim ako nije dato posebno pismeno ovlašćenje od strane administratora u okviru posebnog ugovora.

5.3. U slučaju kada je jedan primerak dela sadržaja sačuvan na računaru za lične, ne i javne i komercijalne svrhe, biće izuzet od pravila, pod uslovom da nije brisana oznaka porekla sa ovog sajta i bez povrede prava intelektualne i industrijske svojine na bilo koji način.

5.4. Korisnik izričito i bezuslovno prihvata isključivu odgovornost i posledice za bilo kakvu intervenciju izvršenu na sadržaju, uključujući bilo koji gubitak ili štetu biko koje vrste koju je pretrpeo administrator, dok u svakom drugom slučaju administrator ne snosi nikakvu odgovornost prema korisniku ili trećoj strani.

5.5. Iako Veb-sajt pruža korisnicima potrebne tehnološke infrastrukturne resurse, kao i mogućnost postavljanja i objavljivanja sadržaja, sve informacije i sadržaj, postavljen javno ili privatno, ostaju isključiva odgovornost fizičkog ili pravnog lica od koga sadržaj potiče. To znači da je korisnik isključivo odgovoran za sav postavljen, objavljen, poslat, prenet ili na drugi način učinjen dostupnim sadržaj preko Veb-sajta. Administrator ne može, zbog obima, kao i učešća trećih agencija (fizičkih ili pravnih lica), kontrolisati sav sadržaj postavljen od strane korisnika veb usluga, a samim tim ne može da garantuje tačnost, integritet, zakonitost ili kvalitet takvog sadržaja.

6. OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

6.1. Administrator nema odgovornost prema korisniku ili trećim licima čija prava potiču od korisnika u slučaju bilo kakve štete, bilo da je svojina ili ne, neposredne ili posledične ili posredne, ili u bilo kakvom drugom obliku, bez obzira na njen specifičan naziv, oblik i uzrok, za bilo pravna ili civilna ili krivična potraživanja, ili za bilo kakvu štetu izazvanu od strane posetilaca website-a ili trećih lica, prema uzrocima koji se odnose na rad ili kvarove i/ili korišćenje website-a i/ili bilo kakvu neovlašćenu intervenciju od strane trećih lica za informacije koje se dostavljaju putem website-a.

6.2. Administrator i njegovi partneri učiniće svaki moguć napor da obezbede funkcionisanje ovog website-a, bez mogućnosti garancije da će funkcije website-a ili njegovih servera biti neiscrpne ili bez ikakvih grešaka, virusa ili sličnih elemenata.

7. OGLASI-SPONZORSTVA

7.1. Neke od pojedinačnih strana ili usluga na website-u koje pruža ili će pružati u budućnosti mogu biti podržane od strane oglašivačkih izvora i/ili sponzorstava i mogu predstavljati reklame i promocije.

7.2. Način, metod i obim oglašavanja i sponzorstava na website-u od strane administratora relevantni u odnosu na sadržaj podložni su promenama u bilo kom trenutku bez prethodne najave.

7.3. Korisnik izričito i bezuslovno prihvata da administrator može da postavlja i/ili prikazuje oglase u okviru ovog website-a.

7.4. Ništa što je prikazano u obliku oglasa za korisnike/posetioce putem website-a ne može ni u kom slučaju, neposredno ili posredno, predstavljati ohrabrenje, savet ili navesti na izvođenje bilo kakve akcije, već je predmet diskrecionog prava korisnika/posetilaca da procene sve što im je omogućeno i da se ponašaju prema sopstvenoj volji, bez bilo kakve odgovornosti učešća kompanije.

8. STRANI SADRŽAJ

8.1. Website sadrži upute preko linkova, hiperlinkova ili reklamnih banera prema website-ovima trećih strana, čiji su dostupnost, sadržaj, politika zaštite ličnih podataka, kvalitet i integritet izvan administratorove kontrole. Administrator ni u kom slučaju ne treba da snosi bilo kakvu odgovornost za dostupnost, politiku zaštite ličnih podataka, kvalitet ili tačnost strana i usluga koje se nalaze na website-ovima trećih strana, koje su dostupne korisniku/posetiocu putem linkova, hiperlinkova ili banera. Shodno tome, u slučaju da postoji bilo kakav problem koji se može desiti tokom posete ili upotrebe takvih strana/funkcija, posetilac/korisnik mora istog trenutka kontaktirati osobe koje su odgovorne za funkcije tih konkretnih sajtova.

8.2. Ni pod kojim uslovima Administrator neće smatrati odobrenim ili prihvaćenim sadržaj ili funkcije website-a ili stranice na koje korisnici/posetioci dalje upućuju, kao ni portale koje povezuju, u smislu njihove tačnosti, integriteta i sadržaja objava korisnika kroz društvene mreže na homepage-u ili stranici.

8.3. Korisnik izričito i bezuslovno prihvata da administrator ne odgovara za bilo kakav gubitak ili štetu koji mogu nastati na sajtovima trećih lica, bez obzira na specifičan uzrok, ime ili formu.

9. TAKMIČENJE
a. USLOVI

I. Kako bi učestvovali u takmičenju, korisnici moraju uneti lične podatke (ime i e-mail adresu). Registracija može biti validna samo kada korisnici popune namenjena polja svojim ličnim podacima. Nakon uspešne registracije, korisnik će primiti potvrdu učešća putem e-mail-a.

II. Svaka osoba se može registrovati najviše jednom. Registracije agenata ili trećih lica su nevažeće.

III. Registracija takmičenja počinje 01/04/16 i završava se 18/06/16. Registracije izvršene pre ili posle ovog perioda neće biti uvažene.

IV. Učešćem u takmičenju korisnik bezuslovno prihvata navedna pravila i uslove učešća, kao i sve druge uslove koji se nalaze na sajtu i odobrava korišćenje podataka za svrhe takmičenja.

V. Zaposleni i direktori (i njihovi supružnici, najbliža porodica i ostali članovi domaćinstva) Administratora i njegovih divizija, filijala, agencija ili podružnica, kao i bilo koga ko je povezan na bilo koji način sa organizacijom takmičenja, neće moći da učestvuje u tistom i osvoji bilo kakav poklon.

VI. Administrator zadržava pravo da identifikuje kvalifikovanost svih učesnika i da diskvalifikuje bilo kog učesnika ukoliko smatra da na bilo koji način povređuju pravila i uslove učešća na takmičenju.

b. NAGRADE

I. Tokom takmičenja otključaće se 4 nivoa nagrada u skladu sa povećanjem broja postavljenih fotgrafija i video klipova od strane učesnika. Biće podeljeno 50 velikih nagrda. Pobednici će moći da osvoje sledeće poklone:

1 nivo nagrada: 30 poklon-korpi sa Bioten proizvodima, za 30 dobitnika. Maksimalan broj proizvoda po jednom dobitniku je 10

2 nivo nagrda: 3 bicikla za 3 dobitnika

3rd nivo nagrada: 2 vikenda za opuštanje na selu, za 2 dobitnika i još po jednu osobu po njihovom izboru

4th nivo nagrada: „Walk Tall“ motivacioni kursevi za izgradnju samopouzdanja od „Intermezzo for you“, za 15 dobitnika

c. IZBOR POBEDNIKA

Tokom takmičenja će učesnici otključavati 4 vrste poklona, na osnovu broja podignutih fotografija i video klipova od strane učesnika. Nakon svakog otključavanja nivoa, stručni žiri Administratora će odabrati pobednike. Žiri će birati dobitnike nakon svakog nivoa nagrađivanja. Predviženo je četiri kruga žiriranja. Učešće u svakom nivou zahteva podizanje nove fotografije ili video klipa, snimljenog za konkretan nivo nagrađivanja. Pobedničke fotografije ili video klipovi jednog nagradnog nivoa ne mogu osvojiti nagradu u nekom od sledećih nagradnih nivoa. Jedan korisnik može da osvoji više nagrada, ali sa različitim fotografijama odnosno video klipovima. Pobednici će biti kontaktirani putem email-a u roku of sedam (7) radnih dana sa detaljima o preuzimanju nagrade. Ako nakon razumnog broja pokušaja kontaktiranja pobednik ne odgovori, biće diskvalifikovan i nagrada će biti uručena sledećm takmičaru. Pobednici imaju sedam (7) radnih dana da potvrde da su prihvatili poklon.

Imena dobitnika će biti objavljena na sajtu www.walktall.rs i Facebook stranici https://www.facebook.com/Bioten.Serbia.

Administrator ne snosi odgovornost za neuspešnu komunikaciju sa pobednicima.

d. OPŠTI USLOVI

I. Izbor svih saradnika, nagrada, proizvoda i usluga su diskretni i tiču se samo Administratora, ukoliko drugačije nije određeno zvaničnim pravilima i uslovima takmičenja. Nagrada (i/ili bilo koji deo iste) je lična, ne može se preneti na treće lice i ne može se zameniti. Bilo kakva zamena ili isplate nagrade u gotovini nisu mogući. Za prijem nagrade, dobitnici će morati da pokažu svoje identifikacione dokumente

II. Administrator može da izmeni i/ili otkaže takmičenje i/ili trenutne uslove poslovanja, kao i da promeni datum trajanja takmičenja.

IΙΙ. Ukoliko Administrator smatra da postoji sumnja ili dokaz manipulacije u bilo kom obliku ili bilo kakva akcija koja može narušiti integritet, bezbednost, pravičnost ili pravilno odvijanje takmičenja, zadržava pravo da diskvalifikuje pojedince koji manipulišu procesom registracije i da ponište sve registracije za koje smatra da su lažne.

IV. Registracije i ostali podaci postanju vlasništvo Administratora ili njegovih marketinških partnera neće biti vraćeni. Administrator nije odgovoran za nedovršene, zakasnele, izgubljene ili preusmerene registracija ili bilo kakve tehničke nepravilnosti, ljudske greške, izgubljene/odložene prenose podataka, propuste, prekide, brisanja, defekte, prekide konkecija, loše kompjuterske opreme, softvera ili bilo kakve kombinacije navedenog. Registracije će biti proglašene nevažećim, netačnim, nekompletnim i nepravilnim.

V. Iako Administrator teži da obezbedi integritet takmičenja, ne snosi odgovornost za akcije učesnika ili drugih individua povezanih sa takmičenjem, uključujući i pokušaje učenika ili pojedinaca da zaobiđu pravila i uslove takmičenja i naruše sigurnost, pravičnost i integritet takmičenja.

VI. Ako iz bilo kog razloga takmičenje ne može biti održano kako je planirano usled iznenadnih šteta nanetim komjuterskim virusima, bagovima, napadima, prevarama, tehničkim ograničenjima, štrajkovima, industrijskim uslovima, bankrotom ili likvidacijom, zahtevima tržišta, primenjenim zakonima, nepredviđenim okolnistima ili bilo kojim drugim uslovima u kojima se mišljenje Administratora dovodi u kompromis i podrivanje, Administrator zadržava pravo da promeni pravila i uslove takmičenja i/ili da prekine, izmeni ili suspenduje čitavo takmičenje ili deo takmičenja i da odabere pobednika među do tada registovanim učesnicima.

f. LIČNI PODACI I PRAVA LIČNOSTI

Ova promocija nije ni na koji način sponzorisana, podržana, upravljana ili povezana sa Facebook-om ili bilo kojom drugom društvenom mrežom. Učesnik daje informacije Sarantis AD kompaniji, ne uključujući bilo koju treću stranu. Informacije će biti korišćenje u skladu sa trenutno važećom politikom privatnosti. Bez obzira na trenutno važeće zakone o privatnosti, učesnici se slažu sa sledećim tvrdnjama:

I. Učešćem u ovom takmičenju korisnik pristaje da se koristi njegovo ime, izjava, fotografija i/ili mogućnost za reklamiranje ili javne svrhe za ovu ili slične promocije bez kompenzacije, ukoliko zakonom to nije zabranjeno. Od potencijalnog pobednika i gostiju može biti zahtevano da podnesu pisanu saglasnost u kojoj se slažu sa ovom tvrdnjoj, ukoliko, takođe, to nije zabranjeno zakonom.

II. Pobednici koji prihvate svoju nagradu mogu poslati Administratoru audiovizuelni materijal za promotivne svrhe. Pobednik se bezuslovno slaže i prihvata prava Administratora da objavi ili koristi njihov audiovideo materijal, osim u situacijama koje su u suprotnosti sa zakonom. Ovo ni na koji način ne krši lična prava korisnika. Pobednici ne dobijaju bilo kakav vid kompenzacije, naknade i druga prava u vezi sa navedenim publikacijama i bilo kojim drugim promotivnim aktivnostima.

g. PUBLICITET

Sadašnji uslovi i pravila takmičenja su objavljeni na sajtu i ostaće objavljeni do završetka takmičenja.

h. NADLEŽNO PRAVO

Takmičenje i uslovi i pravila takmičenja su regulisani i tumačeni u skladu sa Zakonom Republike Srbije. Za rešavanje sporova nadležan je Sud Republike Srbije.

10. TAKMIČENJE

10.1. Kako bi pristupili takmičenju, potencijalni učesnici moraju pristupiti sajtu i popuniti i poslati online formular, koji obavezno uključuje njihovu e-mail adresu. Takođe, moraju potvrditi da imaju više od 13 godina i dobiti odobrenje roditelja ili staratelja za učešće. Ako učesnici već imaju nalog na Facebook-u, mogu se ulogovati na sajt koristeći isti. Nakon što je forma za registraciju popunjena, učesnici mogu pristupiti takmičenju. Učesnici bezuslovno prihvataju da je prikupljanje njihovih ličnih podataka obavezno za učešće na takmičenju. Administrator će preduzeti mere za zaštitu obih podataka u skladu sa Zakonom Republike Srbije.

10.2. Sarantis AD zadržava pravo da koristi reči i slike koje su korisnici ostavili na društvenim mrežama i drugim aktivnostima vezanim za poslovanje, u skladu sa pravilima takmičenja.

10.3. Korisnici eksplicitno prihvataju da registracija nije siguran uslov za učešće u takmičenju.

11. OSTALI PROPISI

11.1. Uslovi i pravila korišćenja se sastoje od pravnih dogovora između korisnika i Administratora i omogućavaju korišćenje sajta od strane korisnika.

11.2. Korisnik bezuslovno prihvata da Administrator može slati obaveštenja vezana za promene u uslovima i pravilima takmičenja putem e-mail adrese, pošte ili na sajtu.

11.3. Svako kašnjenje u izvršenju ili nepravilnosti prilikom izvršenja aktivnosti u ime Administratora, jednom ili više puta, će automatski biti odbijeno.

11.4. Korisnik bezuslovno prihvata da pravila mogu biti zamenjena drugim pravilima od strane Administratora. U slučaju da pravila ostanu ista tokom čitavog takmičenja, bilo kakve izmene neće biti prihvaćene naknadno.

12. POSLEDICE KRŠENJA OVOG UGOVORA

U slučaju kršenja ovog ugovora od strane korisnika, Administrator ima pravo da po sopstvenom nahođenju zabrani korisniku pristup sajtu, trajno ili privremeno.

13. NADLEŽNOST I PRIMENA ZAKONA

Ova pravila su u sladu sa Zakonom Republike Srbije. Svaki spor se rešava na Sudu Republike Srbije.